Odpowiedzi

2011-08-27T07:45:03+02:00

Tętno jest to tempo ruchu tętnic. Wysokość fali tętna zależy od szybkości skurczów serca oraz elastyczności naczyń tętniczych. Tętno jest wartością zmienną ( zależy od wieku, sprawności fizycznej, trybu życia, stanów spoczynku i wysiłku, stanu zdrowia itp.).Cechami tętna są ( częstotliwość, miarowość, napięcie, wypełnienie i chybkość) . Tętno mierzone jest na dość dużych tętnicach tj : promieniowa, szyjna, udowa itp. Do pomiaru tętna używamy najczęściej  palców  (tzw. badanie palpacyjne). Wartość tętna (częstotliwość) podajemy w liczbie wyczuwalnych uderzeń na minutę. Tętno dorosłego , zdrowego człowieka wynosi 75 uderzeń/ minutę.

 

Ciśnienie tętnicze jest to siła jaką krew wywiera na ściany tętnic. Ciśnienie podobnie jak tętno nie jest wielkością stałą. Jego wahania mogą być krótkookresowe (związane np. związane z pracą serca w ciągu doby ), średniookresowe (np. zwiększona okresowa aktywność fizyczna lub jej spadek, nagła zmiana stylu życia czy odżywiania), długookresowe

( najczęściej związane chorobami wieku starczego jak i samym wiekiem) . Wysokość ciśnienia zależy także od wielkości i położenia tętnicy ( najwyższe jest w dużych tętnicach, najniższe w naczyniach włosowatych) Wartość ciśnienia zapisywana jest w momencie skurczu i rozkurczu serca, co daje 2 wyniki ( ciśnienie skurczowe i ciśnienie rozkurczowe) Badania tętna najczęściej dokonuje się za pomocą sfigmomanometru  oraz stetoskopu. Obecnie są także stosowane automatyczne mierniki ciśnienia. Pomiaru ciśnienia dokonuje się na tętnicy ramiennej. Jednostką ciśnienia tętniczego jest tor (mmHg) U zdrowego człowieka ciśnienie (mierzone na tętnicy ramiennej ) wynosi 80/120 mmHg.

1 5 1