1. Co symbolizowały korona, berło i jabłko. ?


...................................................................................................................................................................................................................................................

2. Co jest i na czym polega majestat władcy. ?

..........................................................................................................................................................................................................................................

3. Tekst jaki mógłby być zostać umieszczony na tablicy nagrobnej władcy Kazimierza Wielkiego. ?

..........................................................................................................................................................................................................................................


3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T14:36:23+01:00
1. Korona-jest najpowszechniejszym atrybutem władzy króla, a czasem księcia używanym w średniowieczu.
Berło- jeden z trzech najczęściej spotykanych symboli władzy królewskiej.
Jabłko- używane było na monetach, w ikonografii i regaliach królewskich.
3. Kazimierz Wielki jedyny król Polski który jak mówi przysłowie " Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną".
14 3 14
2009-11-08T15:21:35+01:00
1. Korona, berło i jabłko to insygnia koronacyjne, oznaki władzy, godności i stanu królewskiego królów używane podczas ceremonii koronacyjnych. Były symbolem władzy w czasach średniowiecznych.
2. Majestat władcy - tytuł monarchy, władza, dostojeństwo i godność.
3. ''zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną'' - jest to podsumowanie działalności Kazimierza III Wielkiego. Albo jak pisał Henryk Samsonowicz - "był bohaterem czasów nowożytnych zaplątanym w średniowiecze".
17 4 17
2009-11-08T16:04:58+01:00
Królewski majestat

władza królewska, nieomylnośc władcy i jego stanie ponad prawem

zastał polskę drewnianą , a zostawił muyrowaną
6 3 6