Odpowiedzi

2009-11-08T12:18:38+01:00
Najpierw trzeba obliczyć długość drugiego boku.
wzór na pole prostokąta wynosi: P=a*b, czyli długość boku można obliczyć za pomocą wzoru: a=P:b Podstawiamy dane z zadania.

6xy+8x²
a= --------------------
2x , przy czym 2x ≠0 czyli x≠0

I rozwiązujemy ten przykład. W liczniku z podanej sumy wysuwamy przed nawias 2x i skracamy to z mianownikiem.
2x(3y+4x)
a = ----------------------------
2x
Po skróceniu bok a = 3y+4x
Obliczamy teraz obwód prostokąta. Korzystamy ze wzru L= 2a+2b
Podstawiamy dane z zadania. L= 2* 2x+2*(3y+4x)= 4x+6y+8x= 12x+6y Tyle wynosi obwód prostokąta.