Poniższe zestawienia dotyczą ocen na świadectwach uczniów pewnej szkoły. Wiadomo, ze wszystkich ocen niedostatecznych było 15. Ile ocen celujących otrzymali chłopcy, a ile dziewczęta?

Oceny Chłopcy Dziewczęta Razem
Celujący 4% 5% 4,4%
Bardzo dobry 13,5% 15% 14,1%
Dobry 30% 35% 32%
Dostateczny 40% 40% 40%
Dopuszczający 10% 5% 8%
Niedostateczny 2,5% Niebyło ocen 1,5%


Wskazówka:Oceny nedostateczne mieli tylko chłopcy.
Odpowiedż to Chłópcy-24 a dziewczęta-20

Prosze pomóżcie!!!!!!!! To rozwiązać plissss !!!!!!!!!! :::)))

2

Odpowiedzi

2009-11-08T12:16:37+01:00
To jest zadanie 12/89 z podręcznika "Matematyka 1"?:)


oceny niedostateczne - 15

1,5% z x to 15
0,015 z x =15
15: 0,015 =1500: 15 = 1000
Wszystkich uczniów jest 1000.
chłopcy- 2,5 % z x= 15
0,025z x =15
15:0,025 =15000 : 25 = 600
Chłopców jest 600

Dziewczyny- 1000- 600=400
Dziewczyn jest 400.

OCENY CELUJĄCE
Chłopcy 4% z 600=24
0,04 * 600= 24
Odpowiedź: 24 chłopców otrzymało ocenę celującą

Dziewczyny: 5% z 400
0,05 z 400
0,05 * 400=20

Odpowiedź : 20 dziewczyn otrzymały ocenę celującą.
2009-11-08T12:25:49+01:00
X - liczba wszystkich ocen chłopców
2,5% - 15
100% - x
2,5x=1500 /:2,5
x=600

Te oceny stanowią 1,5% wszystkich ocen
1,5% = 15 /:1,5
1% = 10
100%=10*100=1000 <<< Wszystkie oceny

1000-600=400 <<< liczba ocen dziewczynek
100% - 400
5% - x
100x=2000 /:100
x=20 <<< oceny celujące dziewczynek

100% - 600
4% - x
100x=2400 /:100
x=24 <<< oceny celujące chłopców

Odp: Dziewczynki dostały 20 ocen celujących, a chłopcy 24.

12 4 12