Odpowiedzi

2009-11-09T10:00:33+01:00
A₁ - przyspieszenie pierwszej łódki
a₂ = 2m/s²- przyspieszenie drugiej łódki
m₁ = 200kg - masa pierwszej łódki
m₂ = 80kg - masa rybaka
m₃ = 70kg - masa drugiej łódki
F₂ - siła z jaką człowiek działa na drugą łódkę
F₁ - siła z jaką druga łódka działa na pierwszą łódkę

w tym przypadku jest zachowana II zasady dynamiki:

F₁ = F₂ czyli

a₁(m₁ + m₂) = a₂m₃

a₁ = a₂m₃/(m₁ + m₂) = 2[m/s²]*70[kg]/(200[kg] + 80[kg] = 140[kg*m/s²] / 280[kg] = 0,5[m/s²]

ODP: Przyspieszenie pierwszej łódki wynosi 0,5 m/s²

1 1 1
2009-11-09T11:55:14+01:00
M1 - masa pierwszej łódki = 200kg
m2 - masa rybaka = 80kg
m3 - masa drugiej łódki = 70kg
a1 - przyspieszenie łodzi pierwszej
a2 - przyspieszenie łodzi drugiej - 2m/s²
F1 - siła, z jaką rybak działa na drugą łódkę
F2 - siła, z jaką druga łódka działa na pierwszą łódkę

F1 = F2
a1 (m1 + m2) = a2 * m3
a1 * 280 = 2 * 70
280a1 = 140
a1 = 0,5

odp: Przyspieszenie łodzi pierwszej wynosi 0,5m/s².
1 1 1