Zad.4 dwie kule o m=0,1kg i tem. poczatkowej 17 stopni C ogrzano do całkowitego stopienia. oblicz która z kul podbrała wiecej energii. Ciepło własciwe cyny 220 J/kg* K a ołowiu 130 J/kg× K. Temp. topnienia cyny to 232stopnie C a ołowiu 327stopnie C.Ciepło topnienia cyny to 59000 J/kg a ołowiu to 25000j/kg.

1

Odpowiedzi

2009-11-09T17:20:25+01:00
Q = m*Cw*ΔT
Q -ciepło
m- masa
Cw- ciepło właściwe
ΔT - zmiana temperatury

Q₁= 0,1*220*215 = 4730J - ciepło dostarczone do podgrzania do temperatury topnienia
Q = 0,1*59000 = 5900 J
Qc = 4730+5900 = 10630J = 10,63kJ

Q₂ = 0,1*310*130 = 4030 J
Q = 0,1*25000 = 2500J
Qc = 6530 J

Mniej ciepła pobrał ołów