Odpowiedzi

2009-11-08T13:09:10+01:00
A) W romb o kącie ostrym 30 i boku długości 4cm wpisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
r=1/2h
P=a²sinα
P=4²sin30°=16*1/2=8
P=ah=4h
8=4h

h=2
r=1/2h=1/2*2=1cm

b) w romb o przekątnych długości 8 i 6 cm wpisano koło. Oblicz pole tego koła.
P=d₁×d₂:2
P=8×6:2=48:2=24
(1/2d₁)²+(1/2d₂)²=a²
4²+3²=a²
16+9=a²
a=5
24=ah
24=5h
h=4,8
r=1/2h=1/2*4,8=2,4cm
4 5 4