Odpowiedzi

2009-11-08T12:36:29+01:00
Zagrożenia dla młodzieży proponuje ukazać z perspektywy patoligii społecznych, do których zaliczamy:
- nadużywanie alkohou,
-naduzywanie papierosów,
-nadużywanie narkotyków,
-przemoc w szkole i w rodzinie,
-wzrost przestępczości.
2009-11-08T12:36:31+01:00
Zagrożenia dla młodzieży są takie jak:
-Utrzymywanie kontaktów przez internet
- Umawianie się przez internet
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T12:38:10+01:00
Uzależnienia typu:

- Alkoholizm
Upijanie się dzień w dzień przez kilka dni lub tygodni. Zwykle poprzedzone okresem picia mniejszych ilości alkoholu. Ciąg alkoholowy jest pewnym dowodem, że jest się już alkoholikiem co najmniej w fazie krytycznej rozwoju uzależnienia od alkoholu.

- Nikotynizm
Dzieci zmuszane do wdychania dymu tytoniowego częściej zapadają na choroby infekcyjne układu oddechowego (zapalenia płuc, oskrzeli, górnych dróg oddechowych). Poza tym palenie tytoniu przez rodziców w istotny sposób zwiększa ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej u dziecka, a także przewlekłego zapalenia ucha środkowego, które jest główną przyczyną głuchoty w wieku dziecięcym.

- Narkomania
Narkomania jest zwykle wynikiem wielokrotnego zażycia środka uzależniającego, jedynie wyjątkowo, np. przy zażyciu kokainy czy heroiny, rozwija się po jednorazowej dawce.
prowadzi do poważnych zmian psychicznych pod postacią obniżenia uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, zaburzeń krytycyzmu, osłabienia woli, kłamliwości.

- Lekomania
Wiele osób stosuje środki przeczyszczające jako lek na odchudzenie lub przy zaparciach i nie zdaje sobie sprawy z tego, że stałe przyjmowanie ich powoduje zmiany chorobowe jelit oraz zaburzenia w równowadze mineralnej ustroju.

chyba o to chodziło:d