Odpowiedzi

2009-11-08T12:54:31+01:00
Wiersz "Ulewa" Adama Asnyka składa się z 5 strof. Występują tutaj strofy tercynowe, ponieważ są ona trójwersowe z rymem okalającym. Środkowy wers pierwszej strofy rymuje się z pierwszym i trzecim wersem strofy następnej.
"Ulewa" jest wierszem sylabotonicznym. Charakteryzuje się: stałą liczbą sylab w wersach, jednakową liczbą sylab akcentowanych w wersie i ich stałym umiejscowieniem. Jest on wobec tego bardziej zrytmizowany niż wiersz sylabiczny.
"Ulewa" ukazuje pejzaż tatrzański. Tworzy on nastrój nostalgii; szary, mroczny, przygnębiający. Nastrój jest metaforą "epoki pozbawionej marzeń". Utwór ukazuje pesymizm i samotność podmiotu lirycznego.
199 1 199