Zad.1.Przeczytaj fragment pocztówki, a następnie zakreśl odpowiednie formy w zdaniach poniżej.Czy mógłbyś przetłumaczyć ten tekst poniżej na polski język?


First day on the boat with Aunt Tanya and Uncle Alan. It rained all day, but we had great fun!

1. His parents was/wasn`t/weren`t with him.
2. He weren`t/wasn`t/were at a hotel.
3. He was/were/wasn`t in a boat.
4. It was/weren`t/wasn`t sunny on Monday.
5. Rory`s friends was/were/wasn`t at home.

3

Odpowiedzi

2009-11-08T12:48:06+01:00
Pierwszego dnia na łodzi z ciocią Tanyą i wujem Alanem. Był to deszczowy dzień, ale byliśmy byliśmy weseli.
2009-11-08T12:48:38+01:00
Pierwszy dzien na lodzi z ciocia tanya i z wujkiem alanem. Padało cały dzien, ale mielismy switna zabawe.

1was
2wasn't
3was
4was
5were

1.jego rodzice nie byli z nim
2. on nie był w hotelu
3. on był na łodzi
4.w poniedzialek nie było słonecznie
5. przyjaciele Ror'ego byli w domu
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T12:52:56+01:00
Pierwszy dzień na łodzi z Ciocią Tanay'ą i Wujkiem Alanem. Cały dzień padało, ale mieliśmy super zabawę.

1. weren't
2. wasn't
3. was
4. wasn't
5. were
Tłumaczenie

1.Jego rodzice nie byli z nim
2. On nie był w hotelu
3. On był na łodzi
4. W poniedzialek nie było słonecznie
5. Przyjaciele Ror'ego byli domu
2 3 2