Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T12:54:39+01:00
Kiedy Bohdan Chmielnicki (przywódca powstania) zrozumiał, że na Tatarów nie może liczyć, a o własnych siłach nie zdoła walczyć z Rzeczypospolitą, dlatego zwrócił się do Rosji. W styczniu 1654 roku do Perejasławia przybyło poselstwo rosyjskie, aby porozumieć się z radą kozacką co do warunków, na których Ukraina uznałaby zwierzchnictwo cara. Wkrótce została zawarta ugoda, która ogłaszała zjednoczenie nadnieprzańskich ziem ukraińskich z Rosją. Ugoda perejasławska nie została uznana przez Rzeczypospolitą, która nie zamierzała rezygnować z obszarów nadnieprzańskich. W tej sytuacji Rosja rozpoczęła w lecie 1654 roku wojnę.

Myślę, że takie coś wystarczy ;D.
8 3 8
2009-11-08T13:06:25+01:00
Rosjanie interweniując w sporze między Kozakami a Rzeczpospolitą mieli z góry wyznaczone cele. Przede wszystkim chcieli (popierając Kozaków) przyłączyć tereny zamieszkiwane przez buntowników do Rosji.
9 4 9
2009-11-08T13:12:25+01:00
Rosja chciała zagarnąć całą Ukrainę (prawie się im to udało), osłabić Rzeczpospolitę oraz pragnea zemsty za przegrane wcześniejsze wojny które uszczupliły jej ziemie.
Pretekstem tym była jedna z książek wysławiających czyny wojenne Władysława IV w walkach z Rosją, w której niewłaściwie tytułowano ojca obecnego cara Rosji. Ambasador rosyjski zażądał spalenia wszystkich egzemplarzy książki i skazania autora na śmierć. Zażądano do tego skazania na śmierć Jeremiego Wiśniowieckiego, oddania wszystkich grodów przyznanych Rzeczypospolitej na podstawie pokoju polanowskiego.
5 4 5