Petycje są jednym z przejawów aktywności obywatelskiej również na szczeblu lokalnym. w imieniu młodzieży mieszkającej w Twoim mieście napisz list-petycje do prezydenta miasta, w którym uzasadnisz konieczność wybudowania krytego toru przeznaczonego do uprawiania sportów ekstremalnych w miejscu Twojego zamieszkania. użyj przekonujących argumentów. pamiętaj o właściwej formie wypowiedzi.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T13:13:42+01:00
Miejscowość data

Prezydent
Urzędu miasta w.....

Panie prezydencie, my młodzież zwracamy się z prośbą o wybudowanie krytego toru do sportów ekstremalnych. Tor ten powinien się znaleźć w naszym mieście ponieważ dużo młodzieży chce uprawiać sporty ekstremalne.Przecież sport to zdrowie!

Mamy nadzieję ,że ten tor w końcu powstanie.
3 1 3