Odpowiedzi

2009-11-08T12:57:25+01:00
Ze szwecją
a) Utrata większej części Inflant przez Polskę i przegranie rywalizacji o dominacje nad morzem Bałtyckim
b) Utrata zwierzchności nad Prusami Książęcymi
c) Ogromne straty demograf. I ekonom., zniszczenie gosp.
d) Spadek autorytetu króla, wzrost opozycji magnackiej
z turcją
a) Utrata wpływów w księstw naddunajskich przez Polskę
ja mam tak w zeszycie
21 4 21
2009-11-08T12:58:35+01:00
Moim zdaniem Rzeczpospolita po wszystkich walkach, które toczyła w XVII wieku nie była już tak silna i potężna jak wcześniej, iż na wielu obszarach zapanowała nędza i głód.
25 4 25