Odpowiedzi

2009-11-08T12:59:38+01:00
Ekonomiczne - w celu poprawienia bytu materialnego

polityczne - wyjazdy z kraju w wyniku prześladowań politycznych czy religijnych

wyjazdy turystyczne

religijne – pielgrzymki

zasiedlenia - np. państwa Izraela po 1947, powstawanie nowych miast
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T13:49:13+01:00
Ze względu na czas trwania migracji dzielimy na;stałe okresowe i sezonowe.Ze względu na zasięg wyróżniamy migracje;wewnętrzne(wewnątrz kraju),zewnętrzne,oraz wewnątrzkontynentalne i międzykontynentalne .Ze względu na przyczynę rozróżniamy migracje-ekonomiczne;cel poprawy warunków bytu,religijne;pielgrzymki,przemieszczanie się ludności spowodowane prześladowaniami religijnymi,tworzenie się państw wyznaniowych,polityczne;spowodowane ucieczką ludności przed prześladowaniami politycznymi,działaniami wojennymi lub przemieszczanie ludności do nowo powstałych państw,społeczne;podjęcie nauki w innym państwie,zawarcie związku małżeńskiego z obco krajowcem,drenaż mózgów