Odpowiedzi

2009-05-02T07:52:09+02:00
Odstęp czasu Δt₁ pomiędzy dwoma zdarzeniami zmierzony w układzie odniesienia, w którym zachodzą one w tym samym miejscu, jest zawsze krótszy od odstępu czasu Δt zmierzonego w układzie poruszaącym się z prędkością V:
Δt=Δt₁/(1-V²/c²)½ - w mianowniku jest pierwiastek stopnia 2
Δt₁=Δt * (1-V²/c²)½
Dane:
Δt=1 dzień
V= 100 km/h
c= 300000 km/s=1080000000 km/h
Δt₁=?
Δt₁=1 dzień (1-10²/(1,08 10⁹)½