Niżej podano znaczenie 4 pojęć dotyczących życia politycznego Starożytnej Grecji. Uzupełnij wpisując odpowiednie pojęcia w rubryki oznaczone a,b,c,d .

a) W starożytnej Grecji forma rządów powstałych w wyniku obalenia porządku politycznego przez jednostkę
.............................................................
b) Procedur4a polityczna skazywania na wygnanie obywatela Aten
...............................................................\
c) W starożytnej Grecji przywódca ludu, mówca zawodowy, polityk zawdzięczający swoje wpływy umiejętności przemawiania na zgromadzeniach
..............................................................
d) W starożytnej Grecji rządy polegające na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę.
..................................................

??
PILNE

1

Odpowiedzi

2009-11-08T19:42:00+01:00
A tyrania
b ostracyzm
c orator
d oligarchia
4 4 4