1.Prostopadłościan aluminiowy ma wymiary 2cm,3cm,4cm.obliczmasę tego prostopadlościanu,przyjmując że gęstość aluminium wynosi 2,7g/cm3
2.Dwie kulki o jednakowej masie są wykonane z dwóch substancji o różnej gęstości.objętość jednej kulki jest 3 razy większa od objętości drugiej kulki.porównaj gęstość tych substancji.
3.Dwa prostopadłościany o takich samych wymiarach są wykonane z różnych substancji.porównaj gęstość tych prostopadłościanów,wiedząc że masa pierwszego jest 2 razy większa od masy drugiego.
4.Kawałek parafiny o objętości 3cm3 ma masę2,7g,a kawałek lodu o objętości 8dm3 ma masę 7,2 kg.porównaj gęstość lodu i parafiny.

3

Odpowiedzi

2009-11-08T13:13:07+01:00
1.
V prostopadłościanu = 2 * 3 * 4 = 24cm³
ro czyli gęstość = masa/objętość, po przekształceniu wzoru daje to:

m = ro * v = 2,7 g/cm³ * 24 cm³ = 64,8 g

2.
m₁ = m₂
δ ₁ ≠ δ₂ ( ro)
V₁ = 3V₂

δ = m/v
δ₁ = m₁/3V₂
δ₂ = m₁/V₂

δ₁/δ₂ = (m₁/3V₂) / ( m₁/V₂) = 1/3

za chwile reszta
1 3 1
2009-11-08T13:22:23+01:00
1. V = 2cm*3cm*4cm = 24cm3
d = 2,7g/cm3
m = d*V
m = 24cm3 * 2,7g/cm3 = 64,8g
Masa wynosi 64,8g
2.
d1 * 3V = d2 *V II :V
3d1 = d2
d2 = 3d1
Gęstość jednej subst jest 3x większa od gęstości drugiej subst
3.
2(d1*V) = d2 * V
2d1 * V = d2 *V II:V
d2 = 2d1
Jedna gęstość jest 2x większa od drugiej gęstości
4.
m = d * V II :V
d = m/V
d1 = 2,7g/3cm3 = 0,9g/cm3
d2 = 7,2kg/8dm3 = 7200g/8000cm3 = 0,9g/cm3
d1=d2
Gęstość lodu i parafiny jest taka sama
2009-11-08T13:24:45+01:00
Wiem tylko 1 jestem dopiero w 1 gim :(
1.
v=24 cm3
d=2,7 g/cm3
m=?
m=d*v
m=2,7g/cm3*24cm=(cm się skracają) 64,8g
1 4 1