Zad 1

Podane liczby: -9, 4 i trzy czwarte ,0,1,-2 i trzy piąte, 5,32,11,-17 zapisz w postaci ulamka zwyklego.

zad 2

a) naturalnych mniejszych od 7
b)całkowitych ujemnych wiekszych od -10,3
c)calkowitych niedodatnich większych od -5
d)calkowitych pomiędzy liczbą -4, a liczbą5
e) naturalnych wiekszych od -3 i jedna druga, a mniejszych od 6 i jedna szósta
f) calkowitych nieujemnych pomiedzy liczba -5, a liczba 4
g) wymiernych pomiędzy -2, a 3 i jedna druga


zad 3
ktore z liczb zaznaczonych na osi liczbowej są :
a) calkowite
b)dodatnie
c)ujemne
d)niedodatnie
e)nieujemne
f)wymierne

liczby na osi : -7,5 . -6, -4 i dwie trzecie, -2.6,-1, 0 , 1,(3) , 3 , 4 i dwie piąte

zad 4

zaznacz na osi liczbowej liczby -2,25 ; 1 i trzy czwarte; - jedna druga;2,5;-3;0,25;3,75

zad 5

zaznacz na osi liczbowej liczby :

naturalne mniejsze od 7,25

calkowite ujemne większe od -8
calkowite wieksze od -6 i mniejsze od 4
calkowite niedodatnie wieksze od -5 i jedna druga
calkowite dodatnie mniejsze lub rowne 6
Ile jest takich liczb ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T13:31:51+01:00
Zad 1
-9 =-9/1, 4¾=19/4 , 0,1=1/10 , -2⅗=-13/5, 5=5/1, 32=32/1, 11=11/1 ,-17=-17/1

zad 2
a) naturalnych mniejszych od 7
0,1,2,3,4,5,6
b)całkowitych ujemnych wiekszych od -10,3
-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1
c)calkowitych niedodatnich większych od -5
-4,-3,-2,-1,0
d)calkowitych pomiędzy liczbą -4, a liczbą5
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,
e) naturalnych wiekszych od -3 i jedna druga, a mniejszych od 6 i jedna szósta
-3, -2, -1, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
f) calkowitych nieujemnych pomiedzy liczba -5, a liczba 4
0, 1, 2, 3
g) wymiernych pomiędzy -2, a 3 i jedna druga
Dużo takich można wymyślać, bo wymierne to takie, które można zapisać za pomocą ułamka zwykłego.

zad 3
ktore z liczb zaznaczonych na osi liczbowej są :
a) calkowite -6, -1, 0 3
b)dodatnie 1(3), 3, 4⅔
c)ujemne -7.5 , -6, -4⅔, -2.6, -1
d)niedodatnie -7.5 , -6, -4⅔, -2.6, -1, 0
e)nieujemne 0 , 1,(3) , 3 , 4⅔
f)wymierne - wszystkie

liczby na osi : -7.5 , -6, -4⅔, -2.6, -1, 0 , 1,(3) , 3 , 4⅔

zad 4

zaznacz na osi liczbowej liczby -2,25 ; 1 i 3/4; - ½ ; 2,5;-3;0,25;3,75
Wybierz sobie podziałkę, że np. 1 kratka to ¼ czyli 0,25 i licz, to już żaden problem :)

zad 5

zaznacz na osi liczbowej liczby :

naturalne mniejsze od 7,25
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
calkowite ujemne większe od -8
-7, -6, -5, -4, -3 -2, -1
calkowite wieksze od -6 i mniejsze od 4
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
calkowite niedodatnie wieksze od -5 i jedna druga
-5, -4, -3, -2, -1, 0
calkowite dodatnie mniejsze lub rowne 6
0, 1, 2, 3 , 4, 5 ,6

3 2 3
2009-11-08T14:05:47+01:00
Zad 1
-9= - 9/1,
4 i trzy czwarte= 19/4
0= 0
1= 1/1 lub 2/2
-2 i trzy piąte= - 13/5
5= 5/1 lub 10/2 itd.
32= 32/1 lub 64/2 itd.
11= 11/1
-17= - 17/1 lub - 34/2 itd.

zad 2

a) naturalnych mniejszych od 7
b)całkowitych ujemnych wiekszych od -10,3
c)calkowitych niedodatnich większych od -5
d)calkowitych pomiędzy liczbą -4, a liczbą5
e) naturalnych wiekszych od -3 i jedna druga, a mniejszych od 6 i jedna szósta
f) calkowitych nieujemnych pomiedzy liczba -5, a liczba 4
g) wymiernych pomiędzy -2, a 3 i jedna druga


zad 3
ktore z liczb zaznaczonych na osi liczbowej są :
a) calkowite: -6, -1, 0 , 1, 3
b)dodatnie: 1, 3, 4 i 2/5
c)ujemne: -1, -2.6, - 4 i 2/3, -6, - 7,5
d)niedodatnie: 0 + te co w ujemnych
e)nieujemne: 0 + te co w dodatnich
f)wymierne: wszystkie

liczby na osi : -7,5 . -6, -4 i dwie trzecie, -2.6,-1, 0 , 1,(3) , 3 , 4 i dwie piąte

zad 4

zaznacz na osi liczbowej liczby -2,25 ; 1 i trzy czwarte; - jedna druga;2,5;-3;0,25;3,75 (w załączniku)

zad 5

zaznacz na osi liczbowej liczby :

a)naturalne mniejsze od 7,25 załącznik a

b)calkowite ujemne większe od -8 podobnie jak w załączniku zad 5 a; zaznaczasz liczby od - 9 do nieskończoności
c)calkowite wieksze od -6 i mniejsze od 4 zaznaczasz przedział od -5 do 3
d)calkowite niedodatnie wieksze od -5 i jedna druga; zaznaczasz liczby od - 6 do nieskończoności (wszyskie ujemne od -6)
e)calkowite dodatnie mniejsze lub rowne 6
Ile jest takich liczb ? od 0 do 6 są to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, takich liczb jest 7
3 3 3