Uzasadnij pisownię podanych wyrazów dopisując do każdego odpowiedni wyraz pokrewny.
bieżnia skażony figlarze
pomnożyć drużyna w dziurze
pieniężny darzyć zachmurzony
mosiężny jarzyny srebrzyć się
krążek dobrze morze
bliżej mądrze
wyobrażać sobie wierzyć
wiąże aptekarz

1

Odpowiedzi

2009-11-08T14:11:44+01:00
Bieżnia-bieg
skażony-skazić
figlarze-figlarny
pomnożyc-mnogo
drużyna-druh
w dziurze-dziura
pieniężny-pieniądz
darzyć-darować
zachmurzony-chmura
mosiężny-mosiądz
jarzyny-jarski
srebrzyć się-srebrny
krążek-krąg
dobrze-dobry
morze-morski
bliżej-blisko
wiąże-wiązać
mądrze-mądry
wyobrażać sobie-wyobrazić sobie
wierzyć-wiara
aptekarz-aptekarski

ZASADA PISOWNI RZ: RZ piszemy, gdy wymienia się w wyrazach na R
ZASADA PISOWNI Ż: Ż piszemy, gdy wymienia się w innych wyrazach na:
G, DZ, H, Z, Ź, S
11 3 11