Proszę o odpowiedź o skutkach reformacji w niemczech, a nie - negatywne/pozytywne skutki reformacji, czy skutki reformacji całej europy...czy jakiekolwiek inne... MAJĄ TO BYĆ
SKUTKI REFORMACJI W NIEMCZECH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jakie są skutki reformacji w Niemczech?

A I JESZCZE TYTUŁY NAJWAŻNIEJSZYCH DZIEŁ TWÓRCÓW:
-mikołaja reja z nagłowic
-jana kochanowskiego
-andrzeja frycza modrzewskiego
-mikołaja kopernika
-franciszka fanckiewicza

1

Odpowiedzi

2009-11-08T15:34:04+01:00
SKUTKI REFORMACJI
- tłumaczenie Lutra na Niemiecki-> tłumaczenie Biblii na języki narodowe-> rozwój druku
- rozwój szkolnictwa, pedagogiki humanistycznej
- rozkwit kultur narodowych, publikacja literatury w językach narodowych
- stosunki gospodarczo- społeczne, w dziedzinach, w których wypowiadali się reformatorzy, m.in.: brak potępienia dla lichwiarstwa, podkreślanie roli pracowitości,
- malejące uprawnienia monarchy na rzecz szlachty i magnaterii,
- kontynuacja charytatywnej działalności kościoła przez państwo (związane z sekularyzacją)
- odrzucenie doktryn uniwersalistycznych i wzmocnienie tworzenia państw,
rosnąca ranga języków narodowych
- wzrost znaczenia idei tolerancji (m.in. w Rzeczypospolitej)
- kontrreformacja


tytuły
mikołaj rej ,,Postylla Pańska " ,,Apokalipsis"
jan kochanowski Epitaphium Cretcovii (powst. 1558), Zuzanna , Szachy, odprawa posłów greckich ,
andrzej frycz modrzewski - De Republica emendanda
mikołaj kopernik - De revolutionibus orbium coelestium