Prędkość łodzi wyznaczona na jeziorze wynosi V1 = 3m/s, natomiast prędkość prądu na rzece V2 = 1m/s. Oblicz:
a) czas potrzebny na to, abyłódź o szerokości d = 200m, przy założeniu, że łódź płynie prostopadle do kierunku prądu rzeki.
b) pod jakim kątem do brzegu rzeki należy skierować łódź, aby osiągnęła ona punkt drugim brzegu, leżący na lini prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:03:42+01:00
Na b łatwiej na początku odpowiedzieć a więc:

b)
cosα= 1m/s / 3m/s
cosα=1/3

α=70,5°

a)
v=√V1²+V2²+2V1V2cosα
V=√(3 m/s)²+(1m/s)²+2×3m/s×1m/s×1/3
V=√10m²/s²+2m²/s²
V=√12m²/s²

t=200m/√12m²/2²

Nie wiem jak robić kreskę ułamkową tutaj ale w wyniku to 200m kreska i w mianowniku √12m²/s²