Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. Oblicz ile gramów wodoru powstanie w tej reakcji chemicznej, jeśli masa produktów wynosi 190 g. Stosunek masy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95 : 2.
OPŁACA SIĘ ^^^

1

Odpowiedzi

2011-02-17T13:30:38+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

mMgCl2 : mH2 = 95 : 2
95g + 2g = 97g produktów

2g H2---------97g produktów
xg H2---------190g produktów
x = 3,92g H2

4 5 4