Które zdania są zgodne , a które sprzeczne z Deklaracją praw człowieka i obywatela ?

a)Ludzie dzielą się na grupy (stany) zróżnicowane pod względem prawnym

b) Każdy człowiek ma prawo do głoszenia swych poglądów pod warunkiem , że nie są one skierowane przeciwko ustalonemu porządkowi

c)Władza monarchy pochodzi od Boga i dlatego wszyscy są zobowiązani do bezwzględnego posłuszeństwa

d)władza pochodzi z woli narodu i podlega jego kontroli

e)nie wolno głosić poglądów sprzecznych z wolą władzy

f ) niezależnie od różnic w wykształceniu , majątku i religii , wszyscy ludzie mają jednakowe prawa i obowiązki wobec państwa.

Które zdania dotyczą stosunków między ludźmi we współczesnym państwie demokratycznym ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T14:04:10+01:00
B) Każdy człowiek ma prawo do głoszenia swych poglądów pod warunkiem , że nie są one skierowane przeciwko ustalonemu porządkowi
f ) niezależnie od różnic w wykształceniu , majątku i religii , wszyscy ludzie mają jednakowe prawa i obowiązki wobec państwa.
8 3 8
2009-11-08T14:18:23+01:00
2009-11-08T14:37:44+01:00