A) Zapisz i uzgodnij równanie reakcji sodu z wodą.
b) Oblicz masę cząsteczkową wodorotlenku sodu.
c) Na podstawie równania reakcji sodu z wodą oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu powstanie w reakcji 9,2 grama sodu z odpowiednią ilością wody.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T16:55:50+01:00
A) 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

b) mNa-23u mO-16u mH-1u
23+16+1=40u

c) mNa - 9,2g

2*23u=46u - mNa
4*1u=4u - mH
2*16u=32u - mO

46+4+32=82u - mNaOH+mH2; mNaOH - 82u-2u=80u
9,2g - 46u
x1 - 80u
x1=80*9,2/46=16

mNaOH=16g

1 1 1