Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T14:01:42+01:00
Kalwinizm

1) Podstawą kalwinizmu jest nauka o predestynacji - przeznaczenie, przekonanie, ze los człowieka
jest z góry wyznaczony przez Boga i niezależny od ludzi.
2) Uznanie zwierzchnictwa władzy świeckiej nad kościelną.
3) Wierni sami wybierają biskupów.
4) Ascetyzm - prostota, powściągliwość, oszczędność.
5) Człowiek jest narzędziem w rękach Boga.
6) Bogactwo będące wynikiem pracy jest darem od Boga.
7) Zakaz zabaw, flirtów, tańców, uprawiania gier hazardowych.
8) Wiernym nie wolno było nosić kolorowych, jaskrawych strojów.
9) Wierni nie mogli nawet głośno mówić i wykonywać gwałtownych gestów.
10) Pracowitość oraz życie według surowych zasad moralnych to główne obowiązki każdego człowieka.
11) Jedynym świętem była niedziela.
12) Łaskę Boga zyskuje się poprzez modlitwę i pokutę.
13) Wierni przyjmowali cztery razy do roku komunię.
14) Odrzucił większość sakramentów, pozostawiając tylko chrzest i komunię.
15) Zaprzestał kultu świętych.
16) Nakazano usunąć ze świątyń wszystkie elementy zdobnicze, zdaniem wyznawców kalwinizmu,
niepotrzebnych, były to: obrazy, rzeźny i krzyże.
17) Odrzuca celibat księży.
18) Znosi zakony.
19) Pismo Św. Interpretowane tylko przez Kalwina, wierni musieli podporządkować się temu tłumaczeniu.
20) Kościół stanowił ogół gmin religijnych o dużej autonomii, a na jego czele stali konsystorzy.

Anglikanizm

1) Zachowanie dogmatów wiary katolickiej, ustalonych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
2) Zachowano hierarchię Kościoła.
3) Rozwiązano zakony.
4) Rok kościelny rozpoczynał się adwentem.
5) Nakazał uznanie przeistoczenia, komunię.
6) Zachowano celibat, śluby zakonne, msze prywatne oraz spowiedzi konfesyjne.
7) Mało różnił się od wiary rzymsko-katolickiej.
1 5 1
2009-11-08T14:03:36+01:00
Kalwinizm uwarzał że jedni są zbawieni a drudzy potępieni.Klwinizm byłó nauką o predestynacji,czyli przeznaczeniu.Wyznawcy tej religii powinni oddawać się modlitwie i pracy.Zasady wiary
Zachowanie dogmatów wiary katolickiej, ustalonych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Zachowano hierarchię Kościoła.
Rozwiązano zakony.
Rok kościelny rozpoczynał się adwentem.
Nakazał uznanie przeistoczenia, komunię.
Zachowano celibat, śluby zakonne, msze prywatne oraz spowiedzi konfesyjne.
Mało różnił się od wiary rzymsko-katolickiej.
2009-11-08T14:03:47+01:00
1. kalwinizm ( powstał w 1536r) założył go Jan kalwin
. polega on na wierze w predestynację czyli wiarę w przeznaczenie Jan kalwin mówił ze każdy z nas rodząc się jest przeznaczony albo na nagrodę czyli pójście do niema lub na pogardzenie . dlatego ważne było zachowywanie postów i nakazów
Zachowanie dogmatów wiary katolickiej, ustalonych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Zachowano hierarchię Kościoła.
Rozwiązano zakony.
Nakazał uznanie przeistoczenia, komunię.
Zachowano celibat, śluby zakonne, msze prywatne oraz spowiedzi konfesyjne.
Mało różnił się od wiary rzymsko-katolickiej.
napoczątku wogóle dopiero z czasem zaczął się zmieniac