Wartość bezwzględna:

2.niech:
A={x:x ∈ N ∧ x ≤ - 3 ∨ x >4}, B={x:x ∈ N ∧ |7-2x|≤5}
wyznacz: AuB , AnB, A\B, B\A


3.niech:
A={x:x ∈ R ∧ √x²+2x²+1 ≤ 4}, B={x:x∈ R ∧ √x²+2x+1 ≤ 4}
A) zapisz zbiory A i B za pomocą podziałów liczbowych
B)Wyznacz :
AuB , AnB, A\B, B\A

1

Odpowiedzi

2009-11-08T14:12:34+01:00
Wartość bezwzględna:

2.niech:
A={x:x ∈ N ∧ x ≤ - 3 ∨ x >4}={5,6,7,8,9,...}
B={x:x ∈ N ∧ |7-2x|≤5}
7-2x≤5→-2x≤-2→x≥1
-5≤7-2x→2x≤12→x≤6
x∈<1,6>∧x∈N→x={1,2,3,4,5,6}wyznacz:
AuB={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...}
AnB={5,6}
A\B={7,8,9,10,...}
B\A ={1,2,3,4}