Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T14:13:25+01:00
- bielicowe: wypłukiwanie i rozpuszczanie substancji glebowych przez wodę opadową
- brunatne: ukształtowały się pod wpływem roślinności lasów liściastych i mieszanych
-mady: doliny rzek-powstają z namułów nanoszonych w okresach wylewów
- czarnoziemy: powstają z traw i roślinności cebulkowej porastających suche i zimne stepy na przedpolu lądolodu
-górskie:
-rędziny: wytworzone ze skał bogatych w wapń(wapienie, gipsy)
11 2 11