Odpowiedzi

2009-11-10T16:42:02+01:00
W I poł. XVII w. Rzeczpospolita zajmowała największą w swych dziejach powierzchnię – 990 tys. km2, a zamieszkiwało ją ponad 9 mln ludności. W tym czasie miał miejsce również wzrost wielkich majątków magnackich. Terytoria należące do rodów powiększyli wówczas m.in. Zamoyscy, Ostrogscy, Wiśniowieccy czy Lubomirscy. Wielu przedstawicieli szlachty, mieszczaństwa i chłopstwa zmieniło religię. Wykształcenie wyższe było dostępne w zasadzie dla dzieci ludzi bogatych. Przywiązywali oni ogromną wagę do wykształcenia.
Rozwój miast w Polsce i w Europie doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na produkty rolne. Handel nimi, szczególnie zbożem, stał się bardzo dochodowym zajęciem. Zainteresowała się nim szlachta, której znaczenie wojskowe w wyniku zmian w sztuce wojennej stopniowo malało. W II połowie XV w. zaczęła ona zakładać folwarki, czyli duże gospodarstwa wiejskie, w których wytwarzano produkty rolne przede wszystkim w celach handlowych. Ponieważ rosło zapotrzebowanie na siłę roboczą, szlachta zaczęła zmuszać chłopów do odrabiania pańszczyzny – nieodpłatnej pracy w gospodarstwie szlacheckim – przez określoną liczbę dni. Folwarki rozbudowywano, wykorzystując nie uprawiane dotąd grunty, co spowodowało znaczne zwiększenie produkcji rolnej w państwie.
Pomimo ryzyka, jakie pociągało za sobą mieszkanie w mieście, wśród szlachty w dobrym tonie było posiadanie tam domu. Często spędzano w nim zimę. W mieście łatwiej było o najświeższe nowiny i plotki o intrygach politycznych. W zimie miasto stwarzało więcej okazji do rozrywki niż wieś.
Część ówczesnych rozrywek wydaje się nam dziś bardzo brutalna, na przykład szczucie psami niedźwiedzia czy krwawe walki kogutów, które wówczas podziwiano z przyjemnością, Oglądano także publiczne egzekucje. Było ich pod dostatkiem, bowiem wyrok śmierci wydawano za przestępstwa, tak pospolite w naszych czasach, jak kradzież czy wandalizm. Popularny był teatr, a na ulicach występowało wielu żonglerów, akrobatów, muzyk&oac...
o to chodziło;]p??