Odpowiedzi

2009-04-30T20:43:25+02:00
Muzy- mieszkały na Parnazie (parnas)
ippokreońska rosa - woda ze źródła Hippokrene
cnota - ważna w filozofii antycznej

nawiązanie do Horacego - nie wszystek umrę - chęć, by jego poezja przetrwała
na początku dominuje melancholia, na końcu nadzieja