Odpowiedzi

Pole ścieżki będzie równe różnicy pola klombu wraz ze ścieżką i pola samego klombu.

d klombu = 8 m, więc r klombu = 4 m
P klombu = π r² = π 16 m²

d klombu wraz ze ścieżką = 8 m + 2 * 2 m = 12 m, więc r = 6 m
Pole = π r² = π 36 m²

Pole ścieżki = Pole klombu ze ścieżką - Pole klombu = π 36 m² - π 16 m ² =
= 20 π m²
98 3 98
  • polk
  • Początkujący
2009-11-08T14:31:33+01:00
Wzór na pole okręgu s=πr²
gdzie r to promień koła,
Średnica koła ma 8 metrów, a po dodaniu z dwóch stron 2 metrów ścieżki średnica koła dużego teraz wynosi 12m.
Podstawiając do wzoru pole większego koła minus pole mniejszego koła otrzymamy pole ścieżki.
r₁-to promień dużego koła( 12/2= 6)
r₂-to promień mniejszego koła( 8/2=4)
s= πr₁²- πr₂²
s= π∧6²-π∧4²
s=π∧36-π∧16
s=20π
42 2 42
Najlepsza Odpowiedź!
R klombu =½*8=4m
Pole klombu - Pk=π*r² = 3,14*4²=50,24m

r klombu + ścieżka =4+2=6m
Pole klombu ze ścieżką =π*r²=3,14*6²= 3,14*36=113,04m

Pole ścieżki=Pole klombu ze ścieżka - Pole klombu
Pś=113,04-50,24=62,8m

Odp: Powierzchnia ścieżki wynosi 62,8 m.
188 4 188