Rozwiąż równania:

a) 4x²(x+4)-(x+4)=0
odp.: x₁=-4, x₂=-½, x₃=½

b) 9x²(x²-4)-49(x²-4)=0
odp.: x₁=-2, x₂=2, x₃=-7/3 (minus siedem trzecich), x₄=7/3 (siedem trzecich)

c) x²(x-√2)-2(x-√2)=0
odp.: x₁=-√2, x₂=√2


zależy mi na WSZYSTKICH obliczeniach.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T14:33:09+01:00
Rozwiąż równania:

a) 4x²(x+4)-(x+4)=0
(x+4)(4x²-1)=0
x=-4 v 4x²=1
x=-4 v x²=1/4
odp.: x₁=-4, x₂=-½, x₃=½

b) 9x²(x²-4)-49(x²-4)=0
(x²-4)(9x²-49)=0
(x-2)(x+2)(3x-7)(3x+7)=0
odp.: x₁=-2, x₂=2, x₃=-7/3 (minus siedem trzecich), x₄=7/3 (siedem trzecich)

c) x²(x-√2)-2(x-√2)=0
(x-√2)(x²-2)=0
(x-√2)(x-√2)(x+√2)=0
odp.: x₁=-√2, x₂=√2
1 5 1
2009-11-26T00:36:09+01:00
Zadanie jest bardzo ułatwione:

a) 4x²(x+4)-(x+4)=0
odp.: x₁=-4, x₂=-½, x₃=½

4x²(x+4)-(x+4)=0
4x²(x+4)-1(x+4)=0
(4x²-1)(x+4)=0
(2x-1)(2x+1)(x+4)=0
2x-1=0 lub 2x+1=0 lub x+4=0
2x=1 lub 2x=-1 lub x=-4
x₁=½ lub x₂=-½ lub x₃=-4
=========================================================
b) 9x²(x²-4)-49(x²-4)=0
odp.: x₁=-2, x₂=2, x₃=-7/3 (minus siedem trzecich), x₄=7/3 (siedem trzecich)

9x²(x²-4)-49(x²-4)=0
(9x²-49)(x²-4)=0
(3x-7)(3x+7)(x+2)(x-2)=0
3x-7=0 lub 3x+7=0 x+2=0 x-2=0
3x=7 lub 3x=-7 lub x=-2 lub x=2
x₁=3/7 lub x₂=-3/7 x₃=-2 x₄=2
=========================================================
c) x²(x-√2)-2(x-√2)=0
odp.: x₁=-√2, x₂=√2

x²(x-√2)-2(x-√2)=0
(x²-2)(x-√2)=0
(x+√2)(x-√2)(x-√2)*=0
x+√2=0 lub x-√2=0
x₁=-√2 lub x₂=√2

* Ponieważ są dwa takie same nawiasy mogę zrobić obliczenia tylko dla jednego.