Podaj przykłady liczby wymiernej, która znajduje się na osi między liczbami:
a)¹/₉ i ²/₉ b) -1⁷/₁₃ i -1⁶/₁₃ c) -0,0004 i -0,0003Podaj przykład licz całkowitych a i b dla których spełniona jest nie równość:
a) ¹⁴/₁₁< a/b < ⁵/₁₁

b)-²/₁₃<a/b < -¹/₁₃

c) 1,05<a/b < 1,06 a/b-ułamek

Podaj przykład dwóch licz wymiernych, znajdujących się na osi liczbowej między liczbami:

a)√2 i√3

b)√5 iπ

c)-√5 i -√3

Podaj przykład dwóch liczb niewymiernych:

a)√5 i √6

b)-√7 i -√6

c)√15 i √17

Podaj dwie liczy nie wymirrne które należą do podanego przedziału:
a) (4;6)

b) <-11;-10>

c)(-1;-0,5)

Wymień wszystkie liczby całkowite należące do tego przedziału:
<-0,5π;√7>
naturalne:
(-√2,2π)Z góry dziękuje!!


pilne ważne tylko do dzisiaj do godziny 18.00 plisa:)

1

Odpowiedzi

2009-11-08T15:16:44+01:00
1.
a) 3/18
b) -1 1/2
c) -0,00035

2.
b) a = -3 , b= -26
c) a= 211 . b=200

3.
a) 1,5
b) 3
c) -2

4.
a) 2,(3)
b)- 2,(5)
c) 3,(9)

5.
a) 4,(3) i 5,(9)
b) -√102 i -10,(5)
c) -0,(5) i -0,6666

6. całkowite : -1 , 0 , 1 , 2
naturalne: 0 , 1 ,2 , 3 , 4 , 5, 6
6 3 6