W Sadzie leży w rzędzie 100 jabłek jedno za drugim w odległości metra.
Przed pierwszym jabłkiem w odległości metra stoi sadownik ze skrzynką.
Jaka odległosc msiałby przejść sadownik aby zebrać leżące jabłka gdyby zbierał po jednym jabłku i odnosił każde osobno do skrzynki??

prosze rozwiąrzcie to ... napiszcie obliczenie
:)

1

Odpowiedzi

2009-11-08T14:36:41+01:00
Sadownik stoi w punkcie 0, kolejne jabłka n+1 od 1 do 100,

sadownik przechodzi dwukrotnie każdą odległość -do jabłka i z powrotem.

mam ciąg wyrazów a1=1*2, a2=2*2, a3=3*2,...,a100=100*2.

wzór na sumę ciągu arytmetycznego:
(a1+an)*n/2
podstawiamy
(2+200)*50=10100