Test wielokrotnego wyboru!!!
1.Jeden procent wielkości to:
a.więcej niż ćwierć tej wielkości
b.setna część tej wielkości
c.10 razy mniej niż 1‰ tej wielkości
d. mniej niż trzecia część tej wielkości
2.Ćwierć to:
a.75%
b.20%
c.25%
d.1/5
3.Jeśli 40% pewnej liczby wynosi 48, to:
a.szukaną liczbą jest 120
b.10% tej liczby wynosi 4,8
c.1% tej liczby wynosi 1,2
d.70% tej liczby wynosi 84
4.Jeśli na każde 10 osób w klasie 7osób ma czarne włosy to:
a.czarnowłosi stanowił ponad połowę klasy
b.dokładnie 7% klasy ma czarne włosy
c.dokładnie 30% klasy ma czarne włosy
d.30% klasy nie ma czarnych włosów

3

Odpowiedzi

2009-11-08T14:36:24+01:00
1.Jeden procent
wielkości to:
b.setna część tej wielkości

2.Ćwierć to:
c.25%

3.Jeśli 40% pewnej liczby wynosi 48, to:
a.szukaną liczbą jest 120

w trzecim to będzie obliczenie takie :

40%*x-48
0,40x=48/:0,40
x=48/0,40=4800/40=120
4.4.Jeśli na każde 10 osób w klasie 7osób ma czarne włosy to:
d.30% klasy nie ma czarnych włosów
2009-11-08T14:36:54+01:00
2009-11-08T14:42:37+01:00