Dotyczy ,,Antygony"
Przedstaw postacie, które są stronami konfliktu. Wyjaśnij przyczynę ich antagonizmu.
* Podziel bohaterów na grupy, kierując się podobieństwem (lub odmiennością) ich poglądów, stanowisk. Zastanów się, czy istnieje bohater, który nie znajduje wśród postaci dramatu żadnego sprzymierzeńca. Prezentując wyniki pracy, możesz skorzystać ze zwrotów zamieszonych w ramce. [podzielać poglądy, prezentować stanowisko, solidaryzować się, sympatyzować z kimś (czymś), zjednać sobie kogoś, kwestionować (odrzucać) stanowisko (pogląd) ]
* Wymień wartości, jakimi kierują się głowni bohaterowie dramatu. Które wartości cenią najwyżej, które gotowi są poświęcić? (w formie tabelki )

1

Odpowiedzi

2009-11-08T14:45:02+01:00
Stronami konfliktu jest kreon i antygona.Kreon jest królem a Antygona jego siostrzenicą,która przychodzi prosic go o to by zgodzil sie na pochówek jej brata Polinejkesa.On jednak nie wyraza na to zgody.