PRZETŁUMACZ TEKST .
- Die bekannte Jeanshose ist uber 100Jahre alt. Alle tragen sie gern, sowohl junge als auch alte Leute auf der ganzen Weit. Man kann sie zu jeder Zeit anziehen, wenn man in die Schule, ins Buro oder ins Konzert geht. Die Leute ziehen die Jeans gern an , denn sie sind praktisch, beguem und immer in Mode. Fur viele ist sie das beliebteste Kleidungsstuck. Woher kommen Jeans? Wie ist ihre Geschichte? Jeder wiS, dass Jeans aus Amerika kommen. Manche kennen den Namen von ihrem Erfinder Levi StrauS, Aber nur wenige wissen, dass Loeb StrauS aus Buttenheim in Bayern war, und 1848 nach Amerika kam. Er war damals 19 und suchte, wie viele andere sein Gluck.Er kam nach San Francisco. Dort herrschte das Goldfieber. Levi StrauS wollte aber kein Gold graber werden. Er war Schneider von Beruf. Die Goldgraber brauchten jemanden der ihre Kleidung reparierte. Das war die richtige Arbeit fur Levi StrauS. Einmal kaufte er ganz gunstig ein groSes Stuck von einem Baumwollstoff. Der Stoff war blau und sehr fest. Levi StrauS nahte daraus Hosen und
verkaufte sie dann an die Goldgraber. Sie kauften sie gern denn sie waren haltbar und praktisch. Bald wurde dieses Kleidungsstuck sehr popular und Levi StrauS wurde Millionar .


( S - to te dziwne B'e, mogą pojawić się błedy ;< )

1

Odpowiedzi

2009-11-08T15:43:59+01:00
- Słynne dżinsy około 100 lat istnieją. Wszyscy lubią je nosić zarówno młodzi i starzy ludzie na całym Dalekim. Możesz go nosić zawsze, gdy idziesz do szkoły, urzędu lub na koncert. Ludzie chcą ciąglenosić dżinsy, bo są wygodne,i zawsze w modzie. Dla wielu jest to najbardziej popularna odzież. Gdzie dżinsy? Jaka jest ich historia? Każdy wis, dżinsy, które pochodzą z Ameryki. Niektórych znasz nazwy ich wynalazców Levi Strauss,Ale niewielu wie, że zostały wynalezioneprzez Loeb Strauss z Buttenheim, w Bawarii, w 1848 przybył do Ameryki. Miał wówczas 19 lat i szukał, jak wiele innych szczęścia.Przyjechał do San Francisco. Nie, nie było gorączki złota. Levi Strauss chciał zostać Bogaczem. Był z zawodu krawcem.Graber potrzebował kogoś, kto potrzebuje naprawić swoje ubranie. To było prawo pracy dla Levi Strauss. Kiedy kupił dość jeden hurtowych gipsu z tkaniny bawełnianej. Tkaniny było niebieskie i bardzo mocne. Levi Strauss podchodzić z produkcji Spodnii a następnie sprzedawany do złota Graber. Kupiywane były chętnie, ponieważ były one trwałe i praktyczne. Wkrótce stało się bardzo popularne sztukatorskie odzież i Levi Strauss został milonerem