Odpowiedzi

2009-11-08T14:54:48+01:00
* prawo do życia i rozwoju,
* prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
* prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
* prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
* prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
* prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
* prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
* prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

Prawa socjalne

* prawo do odpowiedniego standardu życia,
* prawo do ochrony zdrowia,
* prawo do zabezpieczenia socjalnego,
* prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne

* prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
* prawo do korzystania z dóbr kultury,
* prawo do informacji,
* prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne

* prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T14:58:39+01:00
Konwencja o prawach dziecka – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata (z wyjątkiem m.in. USA). W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

Prawa i wolności osobiste
-prawo do życia i rozwoju,
-prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
-prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
-prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
-prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
- prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
- prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
-prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

Prawa socjalne

- prawo do odpowiedniego standardu życia,
- prawo do ochrony zdrowia,
- prawo do zabezpieczenia socjalnego,
-prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne

-prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
-prawo do korzystania z dóbr kultury,
-prawo do informacji,
-prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne

-prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.Uważam że dzieci wcale z tych praw nie korzystają bo o czym takim nawet nie wiedzą poza tym to tylko dzieci i boją się cokolwiek zrobić zazwyczaj zło jakie ich dotyka jest od strony rodziców a kto z nas tak naprawdę chciał by ich pogrążyć w końcu to zawsze nasi rodzice. Kolejnym argumentem za tym aby z tych praw nie korzystać jest groźba późniejszego pójścia do domu dziecka jeżeli np.patologia rodzinna wyjdzie na jaw.
2009-11-08T15:07:56+01:00
Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw i obowiązków. Nikt nie rodzi się jednak doskonały. Z biegiem czasu przy pomocy bliskich kształtujemy swoją osobowość, a już od momentu przyjścia na świat czeka na nas mnóstwo pracy. Musimy doskonalić swoje siły motoryczne, niezbędne do poruszania się, rozwijać swoje zmysły pozwalające na kontakt z otaczającym nas światem, uczucia, dzięki którym będziemy mogli właściwie reagować na rzeczywistość i wreszcie musimy uczyć się korzystać z woli i rozumu. To właśnie one charakteryzują człowieka i pozwalają mu w sposób wolny i świadomy podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność.
Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura, w którą wpisane są odpowiednie prawa- prawa natury. Wypełnianie ludzkich praw umacnia człowieka, ich nieprzestrzeganie degraduje.
Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego płynie prawo do pełnego rozwoju. Prawa natury należy jednak odpowiednio zabezpieczyć i rozpoznać. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wtedy, gdy dobrze służy człowiekowi, a więc jest mądrze i odpowiednio wykorzystane.
Dzieci posiadają szczególne prawa. Rozwój ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.
2 4 2