Odpowiedzi

2009-11-08T15:17:24+01:00
Dwie rury kanalizacyjne o średnicach d₁=25cm i d₂=30cm należy zastąpić jedną rurą o tej samej zdolności przepustowej. jaka bedzie średnica tej rury?

d₁=25cm
r₁ = 12,5cm
d=30cm
d₂ = 15cm
P₁ = (12,5cm)² * π = 156,25πcm²
P₂ = (15cm)² * π = 225πcm²
P₃ = 156,25πcm² + 225πcm² = 381,25πcm²
381,25πcm² = πr² II :π
r² = 381,25cm²
r = √381,25 cm
r ≈ 19,5cm
d₃ = 39cm
średnica tej rury to koło 39cm