Odpowiedzi

2009-04-29T16:27:13+02:00
Postanowiebia uni polsko-litewskiej: małżeństwo Jagiełły z Jadwigą co gwarantowało Jagielle tron Polski wzamian za to miał on przyjąć chrzest i schrystianizować Litwę, miał na celu odzyskać wszystkie ziemie utracone przez koronę,
3 4 3
2009-04-29T16:28:20+02:00
Główną przyczyną utworzenia unii było zagrożenie ze strony Krzyżaków oraz fakt, że Ludwik Węgierski nie pozostawił męskiego potomka. Ludwik chciał pozostawić polski tron swojej córce, ale w tradycji Polski kobieta nie mogła zasiadać na tronie. Nadał więc w 1374 roku polskiej szlachcie przywilej koszycki, stanowiący, że król nie mógł nakładać na nią nowych podatków bez jej zgody. W zamian szlachta zgodziła się na objęcie tronu przez jego córkę Jadwigę. Koronacja odbyła się dopiero w 1384 roku, głównie z powodu matki Jadwigi - Elżbiety Bośniaczki, która długo zwlekała z wysłaniem jej do Polski z uwagi na jej młody wiek. Tak długie bezkrólewie wywołało oburzenie magnatów małopolskich, którzy nieustannie grozili, że odmówią Jadwidze prawa do tronu jeśli nie stawi się na koronację. Były to jednak czcze groźby, których ostatecznie nie spełniono.

1 1 1
2009-04-29T16:30:46+02:00
Na mocy postanowienia uni lubelskiej przeksztalcona zostala w unie polrealna nie byla to w pelni unia realna poniewaz odrebne zostalo wojsko i skarb.zakonczylo sie w 1795r
2 1 2
2009-04-29T16:31:51+02:00

Litwa zobowiązywała się wraz z poddanymi przyjać chrześcijaństwo i oddać wszystkie przywłaszczne ziemie polskie i straty, które poniosła Polska. Musiała też ,,oddać" pojmanych Polaków i przywrócić im wolnosć. Jagiełlo mial swoje kraje przyłączyc do Polski. Mial zostać królem\, jeśli zgadzi się poślucić królową Jadwigę. Odtad Litwa i Polska miały być jednym państwem o wspolnej nazwie: Korona.
Korona miała odtąd podjąć wspólne walki z Krzyzakami
2 5 2