1.Z jaką mocą pracował silnik elektryczny, wykonując pracę 3600J w czasie 5 min???
2.Oblicz, jaką pracę w ciągu doby wykonała turbina elektrowni o mocy 200MW???
3.Oblicz wartość pracy pralki automatycznej pracującej ze średnią mocą 1000W przez 2h???

3

Odpowiedzi

2009-11-08T15:05:05+01:00
1. P=?
W=3600J
t=5min=300s

P=W/t
P=3600J/300s=12W

2.W=?
t=24h
P=200MW

P=W/t
W=Pt = 200MW*24h=4800

3.
W=?
P=1000W
t=2h=120min=7200s

P=W/t

W=P*t=1000W*7200s=7200000 J
2 5 2
2009-11-08T18:18:24+01:00
Zad. 1
P=?
W=3600J
t=5 min= 300s
P=W/t
P=3600/300=12W

zad.2
P=200MW=200 000 000W
t=24h=24*3600=86400
P=W/t /*t
W=P*t
W=86400*200000000=17280000000000J=17280000MJ

zad. 3
W=?
P=1000W
t=2h=7200s
W=P*t
W=1000*7200=7200000J=7,2MJ
3 4 3
2009-11-08T19:28:56+01:00
1)
P= W/t
W=3600J
t= 300s

P=3600/300=12W

2)
P= 200 000 000W
t=24h=24*3600=86400 s
P=W/t /*t
W=P*t
W=86400*200000000=17280000000000J=17280000MJ

3)
W=P *t
P=1000W
t=2h=7200s

W=1000*7200=7200000J=7,2MJ
2 5 2