Odpowiedzi

2009-11-08T15:03:49+01:00
3√5=√9*5=√45
2√7=√4*7=√28
6√11=√36*11=√396
4√½=√16*½=√8

√7:√112=√7*√112:112=√784:112=28:112=0,25
2009-11-08T15:04:48+01:00
3√5=√3×3×5=√45
2√7=√2x2x7=√28
6√11=√6x6x11=√396
4√½=√4x4x½=√8

2009-11-08T15:20:09+01:00

włącz czynnik pod znak pierwiastka
3√5=√45
2√7=√28
6√11=√396
4√ ½=√(16*1/2)=√8
wykonaj dzielenie
√7
___=
√112

1
-------=
√16

1
---=
4