Na wysokości 40 m rzucono pionowo w dół kamień o masie 2kg , nadając mu szybkość początkową 10m/s . Oblicz :
a) wartość całkowitej energii mechanicznej kamienia w momencie , gdy rozpoczął ruch
b) szybkość z jaką uderzy on w grunt
W obli. pomiń wpływ oporu powietrza na ruch

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T15:07:15+01:00
A)Ek = 1/2*2kg*(10m/s)² = 100J
Ep = 2kg*10m/s²*40m = 800J
Em = Ek+Ep = 100J+800j = 900J
Wartość całkowitej energii w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła 900J
b)Ek = Em
Ek = 900J
Ek = 1/2*m*V²
900 = 1/2*2*V²
V² = 900
V = √900
V = 30[m/s]
W momencie uderzenia o ziemię kamień miał szybkość 30m/s
2 5 2