Odpowiedzi

2009-11-08T15:13:30+01:00
Mezopotamia:
-dzieła:
epos o Gilgameszu
prawo Hammurabiego
-architektura:
ziguraty, światynie, pałace, wiszące ogrody Symiramidy, mury fortyfikacyjne Babilonu,
-wynalazki:
cegła z suszonej gliny, żuraw, koło
pierwszy system miar i wag, system dziesiętny i sześćdziesiętny, pozycyjny zapis licz, zegar słoneczny, podziałroku na tygodnie, podziałdoby na 24h, godziny na minuty, minuty na seksundy
Podzial katkow na stopnie, minuty i sekundy
Tablice iloczynów i ułamków
Podnoszenie do drugiej i trzeciej potęgi
astrologia, astronomia, pierwiastkowanie

Egipt:
balsamowanie ciał, posągi, sfinks, świątynie Luksor, sarkofagi, pałace, obliczanie wylewów Nilu, obliczanie zaćmienia słońca, rozwój literatury, napisy na ścianach piramid, papirus


Indie:
indyjskie świątynie kute w skale, cegła w budowlach, posągi buddy, cyfry arabskie,system dziesiętny, pierwsze odkryte wyroby z cyny, miedzi i złta

Chiny:
proch strzelniczy, papier, porcelana, jedwab, mur chiński, pismo piktograficzne, prace irygacyjne, mapy geograficzne i nieba, jednolity pieniądz, miary wag i długości w cm, rozstaw kół, budowa szerokich kół, szkło, igła magnetyczna, wyroby z laki, czcionka drukarska
2009-11-08T15:20:23+01:00
-wynalezienie pisma
-wynalezienie brązu
-osiągnięcia w dziedzinie literatury
-rozwój matematyki
-rozwój geometrii
-rok oparty na fazach księżyca
-osiągnięcia w medycynie
-rozwój astronomii
-postęp w rolnictwie
-wiedza o nawadnianiu
-handel i rzemiosło
-powstały pierwsze prawa
-wiedza o budownictwie
-hodowla zwierząt
-rolnictwo
-rozwój filozofii
-powstawanie systemów politycznych
-pierwsze igrzyska (Grecja)
-teatr grecki
-zakładanie państw (Starożytny Wschód)
-rzeźba
ceramika
-malarstwo
-
  • Użytkownik Zadane
2009-11-08T15:43:55+01:00
Mezopotamia

Pismo:
- pismo klinowe - na glinianych tabliczkach. Twórcami byli Sumerowie (IV-III tys. p.n.e.)
- Mit o potopie, Epos o Gilgameszu
Architektura:
- zikkurat - typ budowli sakralnej charakterystyczny dla Mezopotamii
- "Wiszące ogrody" Semiramidy
- Brama Isztar
Nauka:
- podział roku na tygodnie, dobry na 24 godziny
- potęgowanie i pierwiastkowanie
- system dziesiętny i sześćdziesiętny
- obserwacja ciał niebieskich (rozróżnianie gwiazd i planet)
- podział obwodu koła na 360°
- rozwój prawa: Kodeks Hammurabiego
- znajomość anatomii ludzi i zwierząt
- utworzenie przez władcę Asyrii Asurbanipala wielkiej biblioteki w Niniwie
Wynalazki:
- zastosowanie koła do transportu
- używanie zwierząt pociągowych
- wynalazek zegara słonecznego
- koło gancarskie
- cegła z suszonej gliny
- znajomość asfaltu
- wóz bojowy
- technologia wytopu miedzi, produkcji brązu i złotnictwa

Egipt

Pismo:
- hieroglify (święte znaki) - ryte w kamieniu, na ścianach grobowców
- pismo hieratyczne (pismo kapłańskie, uroczyste) - pisano na drewnie i papirusie
- pismo demotyczne (lidowe) - używane do szybkiego zapisu, najczęściej na papirusie
- zabytki piśmiennictwa: Księgi Umarłych (zbiór modlitw i zaklęć wkładanych do grobu), teksty piramid - napisy wykute na ścianach grobowców
Architektura:
- piramidy (Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa w Gizie)
- Sfinks (leżący lew z ludzką głową)
- świątynie (Karnak, Luksor)
Nauka:
- obliczanie wylewów Nilu
- rok słoneczny podzielono na 365 dni i na 12 miesięcy
- obliczanie zaćmienia słońca
- sztuka balsamowania ciał
- rozwój medycyny - trepanacje czaszki, operacje oczu
Wynalazki:
- system irygacyjny (sieć kanałów nawadniających)
- wynalazek zegara wodengo i piaskowego (klepsydra) - uniezależnienie się od Słońca

Indie

Pismo:
- pismo piktograficzne
- język sanskryt
- Księgi Wedy (II tys. p.n.e.)
- epopeje: "Mahabharata", "Ramajana"
Architektura:
- świątynie kute w skale
- domy z cegły
- posągi (siedzący Budda), statuetki Wisznu
- kanalizacja miejska (łazienki w domach)
Nauka:
- zapis cyfrowy za pomocą tzw. cafr arabskich
Wynalazki:
- wóz na kołach
- pieczęć stemplowa
- produkcja cukru trzcinowego

Chiny

Pismo:
- pismo piktograficzne (obrazkowe) złożone z dużej ilości znaków (kilka tysięcy) malowanych pędzelkiem na deszczułkach bambusowych lub na jedwabiu
Architektura:
- system irygacyjny
- świątynie
- pałace cesarskie
- Wielki Mur (budowany od III w. p.n.e. do XVI w. n.e. o długości ok. 6000 km)
Nauka:
- poznanie właściwości igły magnetycznej
Wynalazki:
- wynalazek druku
- technologia wypalania cegły
- proch strzelniczy
- produkcja jedwabiu
- wyrób papieru, szkła i porcelany