Za kwotę 45zł kupujemy cukierki.
a) Wyraź w kilogramach, ile cukierków możemy kupić, gdy cena 1kg wynosi:
* 15 zł * 9 zł * 10zł
b) Przyjmijmy oznaczenia:
x - cena 1kg cukierków (w zł)
y - ilość zakupionych cukierków (w kg)
Która zależność opisuje związek między x i y? Wyznacz y z tej zależności.
xy = 45 45y=x x=y/45proszę o wyjaśnienie.

3

Odpowiedzi

Za kwotę 45zł kupujemy cukierki.
a) Wyraź w kilogramach, ile cukierków możemy kupić, gdy cena 1kg wynosi:
* 15 zł * 9 zł * 10zł
b) Przyjmijmy oznaczenia:
x - cena 1kg cukierków (w zł)
y - ilość zakupionych cukierków (w kg)
Która zależność opisuje związek między x i y? Wyznacz y z tej zależności.
xy = 45 45y=x x=y/45

45/15=3kg
45/9=5kg
45/10=4,5kg

xy = 45 /:x
y=45/x
36 3 36
2009-11-08T15:07:26+01:00
45:15=3(kg)
45:9=5(kg)
45:10=4,5(kg)
20 3 20
A)
45:15 = 3 (kg)
45:9 = 5 (kg)
45:10 = 4,5 (kg)

b)
xy=45
38 2 38