2. Po kolacji wigilijnej goście zaśpiewali 15 kolęd. Tylko w 20% kolęd zaśpiewano więcej niż 2 zwrotki. W ilu kolędach zaśpiewano co najwyżej dwie zwrotki?
3. Dzieci otrzymały łącznie 24 prezenty i było to 60% wszystkich gwiazdkowych prezentów. Ile było wszystkich prezentów?
4. Bombki na choince były tylko w dwóch kolorach - czerwonym i złotym. Bombek czerwonych było 40 a złotych o 30% więcej. Ile bombek wisiało na ckoince?

3

Odpowiedzi

2009-11-08T15:15:35+01:00
1.
15*0,2=3
Odp. W 3 kolędach zaśpiewano co najwyżej 2 zwrotki.

2.
24/0,6=40
Odp. Wszystkich prezentów było 40.

3.
40 (bombki czerwone)
1,3*40=52
Odp. Na choince wisiało 52 bombki.
2 3 2
2009-11-08T15:19:36+01:00
1.
15*0,2=3
2.
1,6*24=38
3.
40 (bombki czerwone)
1,3*40=52
1 4 1
2009-11-08T15:21:50+01:00
2.
15 × 20% = 15 × 20/100 =300/100 = 3
0dp. Co najwyżej dwie zwrotki zaśpiewano w 3 kolędach.
3.
100% = x
60 % = 24
60% × x = 24/ ÷ 60%(czyli 0,60)
x = 24 ÷ 0,60
x = 40
odp. Razem było 40 prezentów.
4.
40+ 40×30 %=
40+ 40× 30/100 =
40 + 1200/100
40 + 12 = 52
odp . Na choince były 52 Bombki.
1 5 1