Bronisława Ostrowska ''Boża krówka po trawie się wspina..''
Boża krówka po trawie się wspina;
Dąży w góre-radosna,niezgrabna;
Raz w raz pada i znowu zaczyna-
Lśni jej szatka jedwabna.

Ale wreszcie gdy stanie u szczytu
Ominąwszy wszystkich żdziebeł sidła,
To się śmiało rzuca w głąb błękitu,
Jakby nagle poczuła swe skrzydła.

Boża krówko!O, Baśni daleka...
Pomnę jeszcze, jak z drżeniem tęsknoty
Wzrokiem dziecka śledziłam twe loty.

I aż ślepłam, patrząca pod zorzę,
By wypatrzeć maleńkie to bożę,
Co spragnione jest twojego mleka.

PYTANIA
1.Na podstawie którego fragmentu tektu można stwierdzić kto jest podmiotem lirycznyum w wierszu?
2.Jak osoba mówiąca w wierszu rozumiała nazwę ''boża krówka'' będąc dzieckiem?
3.Wskarz w wierszu apostrofę, jaką funkcję pełni ten środek stylistyczny?

1

Odpowiedzi

2009-11-08T15:18:33+01:00
1.Podmiot liryczny to osoba mówiąca w wierszu,więc podmiotem lirycznym w tym wierszu jest autor/obserwator danego wydarzenia.
Można potwierdzić to następującym fragmentem:
"Pomnę jeszcze, jak z drżeniem tęsknoty
Wzrokiem dziecka śledziłam twe loty."
2.Jako niezgrabną krówkę,która pasie się na pastwisku.
3.Apostrofa to bezpośredni zwrot do osoby,bóstwa itd.,stosowany w utworach lirycznych.Wykorzystuje się go w celu wywołania określonego wrażenia odbiorców, wprowadzenie nastroju,jaki chce się uzyskać.W tym wierszu to:
"Boża krówko!O, Baśni daleka..."
1 4 1