1.Jaka szybkosc uzyska po 1 s , 2 s , 3 s kulka spadajaca swobodnie? narysuj wykres v(t) dla tego ruchu i zaznacz na nim droge przebyta przez kulke w czasie 1 s , 2 s , 3 s
2. Piłka spada swobodnie z wyskosci h1 = 5m jak dlugo bedzie trwal ruch pilki z jaka szybkosc bedzie ona miala w chwili uderzenia o podloze ? dla uproszczenia obliczen przyjmij = 10m/a^2 . wykonaj
takie same obliczenia dla wysokosci spadania rownej h2 = 45 m

1

Odpowiedzi

2009-11-08T16:06:54+01:00
Zad 1
V - prędkość końcowa spadku swobodnego = √2gh
t - czas spadku swobodnego = √2h/g
t² = 2h/g
2h = gt²
h = gt²/2
h₁ - wysokość z jakiej spada po 1s
h₂ - wysokość z jakiej spada po 2s
h₃ - wysokość z jakiej spada po 3s
h₁ = 10 razy 1/2 = 5m
h₂ = 10 razy 4/2 = 20m
h₃ = 10 razy 9/2 = 45m
v₁ = prędkość po 1s = √ pod pierwiastkiem 2 razy 10 razy 5 = √100 = 10m/s
v₂ = prędkość po 2s = √ pod pierwiastkiem 2 razy 10 razy 20 = √400 = 20m/s
v₃ = prędkość po 3s = √ pod pierwiastkiem 2 razy 10 razy 45 = √900 = 30m/s
narysuj sobie oś odciętych ( pozioma ) i oś rzędnych ( pionowa)
oś poziomą oznacz " v" a pionową " t "
Na osi poziomej przyjmij 1 cm = 10m/s - zaznacz punkty 1cm drugi 2cm trzeci 4,5cm od początku układu
na osi pionowej przyjmij 1cm = 1s - pierwszy odcinek będzie 1cm drugi 2cm trzeci 3cm od początku układu
Następnie zaznacz punkty według tabelki
Jak t = 1s to v = 10m/s
jak t = 2s to v = 20m/s
jak t = 3s to v = 30m/s
połącz te punkty - to jest wykres v(t)
aby zrobić na tym samym wykresie s(t) musisz na osi poziomej oznaczyć przebyte drogi
weź 1cm = 5m
pierszy odcinek 1cm = 5m , drugi odcinek musi miec 4 cm a trzeci 9cm od początku układu oznacz je 5m , 20m , 45m
Jak t = 1s to s = 5m
jak t = 2s to s = 20m
jak t = 3s to s = 45m
połącz te punkty i to jest s(t)
zad 2
t = √2h/g
h₁ = 5m
h₂ = 45m
g = 10m/s²
t₁ = √2h₁/g = √ pod pierwiastkiem 2 razy 5 dzielone przez 10 = 10/10 = √1 = 1s
t₂ = √2h₂/g = √ pod pierwiastkiem 2 razy 45 dzielone przez 10 = 90/10 = √9 = 3s
v₁ = √2gh₁ = √ pod pierwiastkiem 2 razy 10 razy 5 = √100 = 10m/s
v₂ = √2gh₂ = √ pod pierwiastkiem 2 razy 10 razy 45 = √900 = 30m/s
12 2 12