Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T15:22:53+01:00
Zakładało ono, że podstawą trwałego pokoju w Europie będzie wprowadzenie i przestrzeganie następujących zasad: zniesienie tajnej dyplomacji, wprowadzenie wolnej żeglugi na morzach, zniesienie ograniczeń w handlu międzynarodowym, rozbrojenie, obiektywne uregulowanie sporów kolonialnych, wycofanie wojsk z Rosji i Belgii, zwrot Francuzom Alzacji i Lotaryngii, zaspokojenie włoskich roszczeń terytorialnych, autonomia dla narodów Austro-Węgier i Turcji, ewakuacja wojsk z Rumunii, Serbii i Czarnogóry, utworzenie niepodległej Polski oraz powołanie międzynarodowej organizacji pokojowej.Dla Polski ważny był 13. punkt, mówiący o utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza na terenach zamieszkanych w większości przez ludność polską
3 5 3
  • viki
  • Początkujący
2009-11-08T16:15:59+01:00
Zawierajom 14 puktów Wersalskich które tfierdzom o
1.Porozumienia pokojowe będą jawnie zawierane, nie będzie już porozumień tajnych.Dyplomacja ma działać jawnie i publicznie.
2.Całkowita wolność żeglugi na morzach,poza wodami terytorialnymi, zarówno w czasie pokoju,jak i w czasie wojny, poza przypadkami, kiedy morza te będą zamknięte całkowicie lub częściowo przez działania międzynarodowe,mające nacelu wykonanie międzynarodowych porozumień .itd