1. Co to jest przerzutnik bistabilny?
2. Co to jest przerzutnik monostabilny?
3. Co to jest przerzutnik astabilny?
4. Podaj jedno z zastosowań przerzutnika astabilnego.
5. Jakie przerzutniki tworzą licznik dwójkowy?
6. Narysuj licznik trzybitowy.
7. Narysuj licznik liczący do 10.
8. Ile przerzutników potrzebuje licznik do 20?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T15:24:28+01:00
1. przerzutniki bistabilne - które charakteryzuje istnienie dwóch stanów równowagi trwałej ,przy czym dla przejścia z jednego stanu do drugiego konieczne jest doprowadzenie zewnętrznego sygnału wyzwalającego


2.przerzutniki monostabilne - istnieje tylko jeden trwały stan równowagi, w którym układ może utrzymać się przez czas nieograniczony. Zewnętrzny sygnał wyzwalający powoduje przejście ze stanu stabilnego do quasi-stabilnego, a następnie po pewnym czasie układ samoistnie powraca do stanu stabilnego.

3.przerzutniki astabilne - nie istnieje stan równowagi trwałej, w którym układ mógłby utrzymać się w czasie nieograniczonym. Przerzutniki takie wytwarzają przebiegi samoczynnie, bez udziału sygnału zewnętrznego, podobnie do generatorów sinusoidalnychJa tyle wiem :D

3 4 3
2009-11-08T18:40:01+01:00
- przerzutniki bistabilne - które charakteryzuje istnienie dwóch stanów równowagi trwałej (dwa stany stabilne), przy czym dla przejścia z jednego stanu do drugiego konieczne jest doprowadzenie zewnętrznego sygnału wyzwalającego
- przerzutniki monostabilne - istnieje tylko jeden trwały stan równowagi, w którym układ może utrzymać się przez czas nieograniczony. Zewnętrzny sygnał wyzwalający powoduje przejście ze stanu stabilnego do quasi-stabilnego, a następnie po pewnym czasie układ samoistnie powraca do stanu stabilnego.
- przerzutniki astabilne - nie istnieje stan równowagi trwałej, w którym układ mógłby utrzymać się w czasie nieograniczonym. Przerzutniki takie wytwarzają przebiegi samoczynnie, bez udziału sygnału zewnętrznego, podobnie do generatorów sinusoidalnych.

Przerzutniki astabilne znajdują zastosowanie m.in. w budowie przerzutników monostabilnych, generatorach i wszelkich układach wymagających impulsu zewnętrznego do uruchomienia i działania.
2 1 2