Odpowiedzi

2009-11-08T16:01:55+01:00
It happend yesterday, about 15.00 p.m a teenager Kamil Pietrzyk was comming back from school. He was passing an old house, when he saw a fire in side the building. He heard a baby cring, so he broke the window and came into the house. He took the baby out.
After he rescued the baby, he called the police and ambulance. He was very frightened, but all sow proud of him self.
When the police came he discribe what had happend and than a poliec officer took him home in a police car.
His parents were proud of him and told their neighbours about that accident. The neighbours called Kamil hero and congratulated him

Wczoraj, koło 15 nastoletni Kamil Pietrzyk wracał ze szkoły. On mijał stary dom, kiedy zobaczył ogień w środku budynku usłyszał płacz dziecka, więc wybił okno i wszedł do wnętrza domu. Wyniósł dziecko na zewnątrz. Po uratowaniu dziecka, on zadzwonił na policje i karetke. Był bardzo przerażony, ale był dumny.
Kiedy policja przyjechała, on opowiedział co się stało i policjant odwiózł go radiowozem do domu. Jego rodzice byli dumni z niego i opowiadali sąsiadom o tym wydarzeniu. Sąsiedzi nazywali go bohaterem i dzwonili do niego z gratulacjami.
2 3 2
2009-11-08T16:40:44+01:00
One day I returned very tired to domu.Na raining outside, it was cold and generally not too pleasantly. Friday. Yesterday the parents went to my aunt's for a wedding. I have a younger brother, but left him with his grandmother. I was alone. If the weather was beautiful for sure I would be delighted, but not today. I closed the door behind him, turned the castle and sat down on the couch. How wonderful to sit in his favorite spot. My beige leather couch was an oasis of comfort, submerge in it with my troubles. Suddenly, my thought was interrupted by a blissful peace and relaxation. I remembered that Aunt Ela has come to visit me. I jumped to my feet and looked at his watch. Ten minutes, my aunt will be here. In my house there was niekrzesany mess. I thought that I shall not give advice, but I had to try. I took a cloth and rubbed the table. Gathered up the dirty socks and shirts and threw them into pralki.Odkurzyłam and Starla floor. Suddenly I heard the bell. I opened and I saw Aunt Ele. He greeted her told about in school assessments and aunt went home. Niespodziewałam is that her visit will last so short. I could do nothing but enjoy. Jumped on my couch and started after the jump. I let out loud music and raging. I quickly got bored because it went outside to check what is the rain. It turned out that it is about 30 degrees and the rain is warm. I decided to dress up in a swimsuit, and revel in the garden. I did so. Suddenly I saw a bustle about the house as my aunt experienced. It looked as if looking for something and at the same time urged. Sent a vision to ogróldek. He saw me. She started to go my way ... I woke up. I was then flooded. It turned out that I was so tired that I fell asleep.I thought to myself that I would be able to be so irresponsible?


TŁUMACZENIE:
Pewnego dnia wróciłam bardzo zmęczona do domu.Na dworze padało, było zimno i ogólnie nie za sympatycznie. Piątek. Wczoraj rodzice wyjechali do mojej cioci na wesele. Mam młodszego brata ale go zostawili u babci. Zostałam sama. Gdyby była piękna pogoda na pewno bym się ucieszyła, ale nie dzisiaj. Zamknęłam za sobą drzwi, przekręciłam zamek i usiadłam na kanapie. Jak cudownie usiąść w swoim ulubionym miejscu. Moja beżowa kanapa ze skóry była oazą ukojenia, zatapiałam się w niej razem z moimi kłopotami. Nagle myśl przerwała mój błogi spokój i odpoczynek. Przypomniałam sobie że ciocia Ela ma przyjechać mnie odwiedzić. Zerwałam się na równe nogi i spojrzałam na zegarek. Za dziesięć minut moja ciocia tutaj będzie. W moim domu panował niekrzesany bałagan. Pomyślałam że nie dam rady, ale musiałam spróbować. Wzięłam szmatkę i przetarłam stół. Pozbierałam brudne skarpetki i bluzy i wrzuciłam je do pralki.Odkurzyłam i starłam podłogę. Nagle usłyszałam dzwonek. Otworzyłam i zobaczyłam ciocię Elę. Przywitałam ją opowiedziałam o ocenach w szkole i ciocia poszła do domu. Niespodziewałam się że jej wizyta będzie trwała tak krótko. Nie pozostało mi nic innego jak się cieszyć. Wskoczyłam na moją kanapę i zaczęłam po niej skakać. Puściłam głośno muzykę i szalałam. Szybko mi się to znudziło dlatego wyszłam na zewnątrz sprawdzić jaki jest deszcz. Okazało się że jest około 30 stopni a deszczyk jest ciepły. Postanowiłam przebrać się w strój kąpielowy i poszaleć na ogródku. Zrobiłam tak. Nagle zobaczyłam jak w domu krząta się moja ciocia Ela. Wyglądała jakby czegoś szukała i jednocześnie nawoływała. Skierowała wzrok na ogróldek. Zobaczyłą mnie. Zaczęła iść w moją stronę... Obudziłam się. Byłam zlana potem. Okazało się że byłam taka zmęczona że zasnęłam. Pomyślałam sobie czy byłabym zdolna być tak nieodpowiedzialna?


(nie umiem niektórych słówek musisz je znaleźć w słowniku)
2 3 2